Una excel·lent opció educativa per ser i fer

  • Un estil de ser i de fer per aprendre

   Ajudem als nostres alumnes a desenvolupar al màxim les seves capacitats i adquirir uns valors que els portin a viure una vida plena i solidària. Mitjançant el procés d’aprenentatge, els alumnes aprenen a pensar i a aprendre. Transmetem els continguts amb rigor i amb una exigència acadèmica raonable, sense oblidar la necessària personalització i atenció a la diversitat. Emprem diferents metodologies en funció dels objectius i entenem l’avaluació com una tasca d’orientació i millora dels processos i resultats.

 • Un estil de ser i de fer per créixer com a persones

  Els nostres objectius educatius van més enllà de la transmissió de coneixements per formar professionals competents. L’èxit o el fracàs escolar o professional no s’han de confondre amb l’èxit o el fracàs personal. Per això, treballem per al creixement integral de la persona, intentant un desenvolupament harmònic de tots els aspectes. Formem persones intel·lectualment madures, emocionalment equilibrades, espiritualment fortes, humanament plenes, capaces d’elaborar el seu propi projecte vital, d’ésser felices i de crear felicitat al seu entorn.

 • Un estil de ser i de fer per als altres

  Formem dones i homes amb una vocació de servei als altres conscient i activa. Ajudem als alumnes a desenvolupar actituds de responsabilitat cívica, social i política que els condueixin a treballar per una societat oberta, no discriminatòria, justa, fraternal  i solidària.

  Creiem que la cultura ha de ser concebuda com un camí d’alliberament de les persones i dels grups socials, especialment dels més febles.

 • Un estil de ser i de fer oberts a la transcendència

  Totes les activitats del col·legi estan dins del marc d’una autèntica i veritable pedagogia de la fe cristiana, ja sigui amb el testimoni personal i comunitari dels educadors, ja sigui amb les activitats directament catequètiques i pastorals. Aquesta pedagogia de la fe és respectuosa amb  la llibertat, s’obre al diàleg i vol acompanyar a una experiència de Déu profunda, a una fe compromesa amb els altres.

 • Projectes de centre

  L’escola treballa sis projectes transversals que impliquen tots els sectors del centre.