Ser i fer donant serveis als alumnes, famílies i educadors

  • MENOF - Espai acollida

   Servei lúdic i educatiu que s’ofereix tots els dies lectius, en horari de matí i tarda, als alumnes d’Infantil i Primària.

  • MENOF - Espai cafeteria

   Un espai per prendre un entrepà, fruita, suc, cafè… per esmorzar, gestionat per l’empresa ROCA, obert als educadors, alumnes i famílies del centre, de dilluns a dissabte, al llarg del matí.

  • MENOF - Espai migdia

   Servei nutricional, lúdic –basat en el lleure lliure– i educatiu de qualitat, on l’alumne pren més protagonisme i on l’equip implicat treballa i col·labora en la seva formació integral.

   • Treball en l’adquisició d’hàbits alimentaris.

   • Cuina pròpia (ROCA).

   • Sensibilitat amb els menús especials d’al·lèrgies, intoleràncies...

   • Activitats lúdiques basades en el tu tries! espais de joc, racons, projectes...

  • Suport als recursos digitals

   Utilitzem diferents recursos digitals per estimular l’aprenentatge d'un contingut específic o en un context multidiscilplinari, des de P3 a Batxillerat.

  • Orientació psicopedagògica

   El Departament d’Orientació Psicopedagògica està integrat en l'acció educativa del centre. Dóna suport en l’acompanyament individual i personalitzat de l’alumnat i planifica les respostes educatives adients en situacions de dificultats personals, emocionals i/o acadèmiques.

   Treballa conjuntament amb els equips d’homòlegs de les escoles de la xarxa Jesuïtes Educació en el desplegament del  model i la planificació de l’orientació psicopedagògica.

  • Infermeria

   El centre disposa d’un servei d’infermeria per atendre les possibles incidències que es produeixin al llarg del dia. Un metge extern assessora l’equip i fa un seguiment i control dels temes mèdics del centre.

  • Venda de roba escolar i esportiva

   Oferim un servei de compra de la roba escolar i esportiva a través de la botiga online de la xarxa Jesuïtes Educació.