Un estil de ser i fer

 • Els racons

  Són una estratègia didàctica amb implicacions organitzatives que vol donar resposta a les diferències individuals, interessos i ritmes d’aprenentatge de cada infant i que entén una relació significativa del procés d’ensenyament - aprenentatge.

  Organitzats en grups reduïts, els alumnes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

  • Partim dels coneixements previs dels infants.
   Ens plantegem preguntes, hipòtesis…
   Aprenentatge per descobriment mitjançant activitats vivencials.
   Es treballa tot allò que envolta al nen/a a partir dels seus interessos

  • És una activitat que pretén reforçar tots els aprenentatges relacionats amb les habilitats socials, amb el coneixement i respecte de l’altre i amb l’expressió oral.

  • Aprenentatge significatiu de la matemàtica.
   Sessions diàries de 45 minuts.
   Programa d’estimulació cognitiva.

  • Les sessions sempre tenen la mateixa estructura:
   Explicació d’un conte
   Activitat : conversa o activitat manual
   Lectura de contes