Programa i projectes

D’acord amb el nostre projecte educatiu, per formar  persones intel·lectualment madures, emocionalment equilibrades, espiritualment fortes, humanament plenes, capaces d’elaborar el seu propi projecte vital, d’ésser felices i de crear felicitat al seu entorn, integrem quatre àmbits diferents -acadèmic, personal, social i religiós-, dins de l’oferta obligatòria i de les activitats complementàries.

  • Flexibilitat en l’oferta acadèmica

   Ampliem els itineraris que permeten la combinació de diferents matèries per definir vies alternatives.
   Mantenim el rigor i excel·lència que ens caracteritza avalada per la nostra llarga trajectòria, i al mateix temps donem resposta als canvis en els estils d’aprenentatge i en l’orientació acadèmica i professional en coherència amb la innovació pedagògica.

  • Oberts a la recerca

   En aquest tipus d’aprenentatge, l’alumnat assumeix un paper més actiu en la presa de decisions, ja sigui per obtenir la documentació necessària, realitzar observacions o elaborar hipòtesis.

  • Let’s broaden our minds!

   Des de fa més de vint anys duem a terme un Programa d’Intercanvi cultural amb escoles de la Companyia de Jesús als Estats Units i al Canadà.

   Exchange schools

   Les escoles d’intercanvi dels Estats Units estan situades als estats de OHIO i INDIANA, a la zona dels Grans Llacs, anomenada el MID WEST

   The Ignatian Way

   What if you could walk in the footsteps of Ignatius from Loyola to Barcelona?

  • Oberts a la pròpia realitat i a la dels altres

   Equilibri personal i emocional; autoestima; autoconeixement; control de la pròpia vida; presa de consciència de les necessitats vitals; valors ètics.

   • Tutoria personal i de grup
   • Convivències a Loiola (1r) i a Ceuta i Tetouan (2n)
  • Oberts a una societat multicultural. Projecte Àfrica

   Interculturalitat; coneixement d’altres realitats culturals; respecte; sensibilitat social; integració positiva de la diferència.

   • Projecte Àfrica
  • Compromesos amb la gratuïtat

   Oportunitat d’experimentar vivencialment el valor de la gratuïtat; capacitat d’oferir temps i dedicació de forma desinteressada; participació en projectes de voluntariat; àmplia oferta d’activitats.

   • Servei Ambiental Casp (SAC) (temes de caràcter medi ambiental)
   • Projecte Àfrica (temes de sensibilitat social i multicultural)
   • Campanyes solidàries en col·laboració amb entitats o institucions
   • Pròpia escola: reforç escolar, monitors Escola estiu, monitors Teatre, monitors Esports, monitors Muntanya
  • Oberts a la interioritat

   En els diversos àmbits de la vida escolar (classes, tutories, convivències, campanyes, etc.) promovem el treball de la interioritat, que permet que la persona creixi i realitzi una integració de totes les seves dimensions.

   • Temps de reflexió, espai d’experiència interior
   • Temps de contemplació, espai d’atenció i concentració
   • Temps de silenci, espai de connexió amb un mateix
  • Oberts al transcendent. Acompanyament personal i de Confirmació

   Oferim experiències que, des del treball en profunditat de la dimensió interior de la persona, permeten obrir espais de trobada amb el Transcendent.

   • Recessos (tant a primer, com a segon, amb l’estada a Taizé)
   • Preparació de la Confirmació (al llarg dels dos cursos)
   • Espais de pregària i celebració (un parèntesi periòdic en el quotidià)acompanyament personal per part dels consiliaris