Un estil de ser i de fer

Som un centre educatiu fundat l’any 1881 per la Companyia de Jesús.

Jesuïtes Casp és una escola catalana, que promou els valors de l’Evangeli, que té una opció prioritària per la formació en les seves dimensions intel·lectual, personal, social i religiosa, que es potencien mútuament. Entenem que l’educació no és purament una transmissió asèptica dels coneixements, sinó una tasca per afavorir que cada persona esdevingui ella mateixa, s’obri socialment als altres i al sentit de la vida.

Som un centre concertat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i un centre privat de batxillerat.

  • Una excel·lent opció educativa per ser i fer
   • Perquè ensenyem a ser i a fer de forma autònoma, en un món complex i canviant.
   • Perquè fomentem valors i criteris ètics per al creixement integral de la persona, oberts al transcendent (recessos i convivències, acompanyament individual i grupal...)
   • Perquè ajudem a formar persones conscients i competents, amb actituds compassives i compromeses socialment (voluntariat dins i fora de l’escola, campanyes solidàries, compromís per la sostenibilitat...)
   • Perquè creiem en un ensenyament proper, rigorós, exigent, personalitzat i de qualitat.
   • Perquè cada alumne/a desenvolupa les seves capacitats i aptituds que li permeten créixer en el ser i el fer amb un estil propi (dimensió afectiva i social, hàbits saludables…)